Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van iVoets (https://www.ivoets.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van iVoets betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van iVoets.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van iVoets berusten bij iVoets. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van iVoets is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan iVoets, info@ivoets.nl.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van iVoets geeft iVoets geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van iVoets.
iVoets kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van iVoets, de onmogelijkheid de website van iVoets te gebruiken, uit de levering van diensten door iVoets of het gebrek aan levering van diensten door iVoets.

Wijzigingen

De inhoud van de website van iVoets wordt regelmatig bijgewerkt. iVoets behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van iVoets te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 8 mei 2020.